You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Björnsnäs

RAÄ-nummer Kvillinge 105:1. Valvbro till höger i bilden. Broläget omtalas i den närliggande runristningen Ög 45 (RAÄ-nummer Kvillinge 16:1). Inskriften på runhällen lyder: Harde och Sigrev lät hugga denna häll och gjorde denna bro efter Nan, sin broder.