Hökhuvuds kyrka

Detalj från altarskåpet från Antwerpen, daterat till ca 1510, med scenen en romersk soldat intill den korsbärande Jesus. Akvarell av Carl Hellström, från 1800-talets slut.