Edebo kyrka

En av Kristi förfäder, från framställning av Kristi stamträd. Kalkmålning i långhusets tredje travé vid norra väggen, från 1500-talets första fjärdedel. Akvarell från 1800-talet, ur Sohlmans samling.