Skirö kyrka

Korsfästelsen. Glasmålning från 1400-talets första hälft, nu i Statens historiska museum, inv.nr SHM 10312:1. Akvarell av Per Gustaf Vistrand 1879.