Kungsstugan

Raä-nr: Åhus 12:1. Detalj av måleri i byggnaden, som uppfördes under 1600-talet.