Ystad

Gårdsmiljö till äldre bostadshus/handelsgård i korsvirkesstil. Akvarell troligen av A.T. Gellerstedt 1865.