Sövestads kyrka

Medeltida kalkmålning i västra korvalvets västra kappa. S:t Sebastians martyrdöd. Akvarell av Georg J:son Karlin från 1885, innan målningen överkalkades.