Sövestads kyrka

Kalkmålning på korets nordvägg, troligen från 1600-talet. Krönt mansfigur, möjligen Gud Fader. Akvarell av Georg J:son Karlin från 1885, innan målningen överkalkades.