Särslövs kyrka

Fragment av kalkmålning från ca 1500 i långhuset. Detalj som visar Den rike mannens bön. Akvarellerad pennteckning av Sven Bengtsson, 7 november 1884.