Särslövs kyrka

Fragment av kalkmålning från ca 1500 på korbågen. Profet med krona (?). Akvarellerad pennteckning av Sven Bengtsson, 7 november 1884.