Helsingborg, Sankta Maria kyrka

Kalkmålning på korets norra vägg från ca 1500. S:t Magnus, S:t Brandan och troligen aposteln Jakob d.ä. Kalkering och akvarell/teckning av Olof Sörling från 1800-talets slut. Bilden visar en rekonstruktion.