Lye kyrka

Trepassformad båge med ekblad. Medeltida glasmålning i korets södra fönster. Akvarell, troligen av Gustaf Pettersson från 1800-talets slut.