Klinte kyrka

Ärkeängeln Gabriel. Medeltida glasmålning i korets östfönster. Akvarell av Gustava Meukow, 1891.