Klinte kyrka

Ängel med korsmärkt glob och spira. Medeltida glasmålning i korets östfönster. Akvarell av Gustava Meukow, augusti 1892.