Hejde kyrka

Rosetter i fyrpassmönster. Medeltida glasmålning i korets östfönster. Akvarell av Gustava Meukow, augusti 1892.

Öveds kyrka
Öveds kyrka
Bjäresjö kyrka
Bjäresjö kyrka