Ytterby gamla kyrka

Bemålat listverk. Akvarell från 1800-talets senare hälft. Fotografi av original.