Ytterby gamla kyrka

Takmålning i kyrkan från ca 1700 av Erik Grijs. Akvarell från 1800-talets senare hälft. Motiven visar bl a symbolen för Treenigheten, änglar, Kristi förklaring och det himmelska Jerusalem.