Trollhättan

Slussar vid Trollhättan. Akvatint av Carl Jonas Linnerhielm 1805 efter teckning av konstnären 1803