Klotter på rivningshus, Uppsala 1956

Klotter på rivningshus, Uppsala 1956
Klotter på rivningshus, Uppsala 1956
Klotter, Universitetshuset, Uppsala, april 1967
Klotter, Universitetshuset, Uppsala, april 1967