Vårkase - vid Sävjaån, Uppsala 30 april 1952

Vårkase - vid Sävjaån, Uppsala 30 april 1952
Vårkase - vid Sävjaån, Uppsala 30 april 1952
Studentliv - sista aprilfirande, Uppsala 1957
Studentliv - sista aprilfirande, Uppsala 1957