You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Disa gille sannolikt i Uppsala Fabriks- och hantverksförenings lokaler, Nedre Slottsgatan, Uppsala 1955

"Upplands fornminnesförenings vinterting, Disa gille, 1955 hölls söndagen den 30 januari i Uppsala och inleddes med en sammankomst för uppländska hembygds- och kulturminnesvårdare på Hantverksföreningens lokal. Sammanlagt ett 80-tal personer deltogo." --- "Efter sammankomsten på Hantverksföreningen vidtog gillemåltiden på Upplands nation med landshövding Andrén som ålderman."