Kamrer Samuel Pettersson utanför fabriksbyggnaden, C G Petterssons Eftr Vagn- & Redskapsfabrik, Tierp, Uppland omkring 1920

Text på originalkuvert: "Föremål: Öganbl.fot. av Samuel, Tid:1/ 100, Bländare: 6,8, Framkallning: Rodinal, Plåten tagen af: Seth.".

Fotografierna i serien SP skänktes 2001 till Upplandsmuseet av Carl-Gustaf Pettersson (1917 - 2001), Västerås. Fotograf var hans bror Samuel Pettersson (och i några fall hans andre bror Seth Pettersson). De är troligen tagna omkring 1915 i Tierpstrakten där Samuel Pe…