Järnvägsbro, sannolikt över Tämnarån, Tierpstrakten, Uppland 1915

Text på originalkuvert: " Plats: Järnvägsbron, Datum 22 juli 1915, Tid: 8 em. Exponering 2 sek, Framkallning: Rodinal, Anmärkningar: Gamla, Plåten tagen af: Seth".

Fotografierna i serien SP skänktes 2001 till Upplandsmuseet av Carl-Gustaf Pettersson (1917 - 2001), Västerås. Fotograf var hans bror Samuel Pettersson (och i några fall hans andre bror Seth Pettersson). De är troligen tagna omkring 19…