Järnvägsbro med ånglok, sannolikt över Tämnarån, Tierpstrakten, Uppland omkring 1915 - 1920

Text på originalkuvert: " Järnvägsbron 22/juli 1915, "
Plåten tagen av Sam."

Fotografierna i serien SP skänktes 2001 till Upplandsmuseet av Carl-Gustaf Pettersson (1917 - 2001), Västerås. Fotograf var hans bror Samuel Pettersson (och i några fall hans andre bror Seth Pettersson). De är troligen tagna omkring 1915 - 1920 och i Tierpstrakten där Samuel Pettersson och hans bröder då var bosatta.