Arbetarkasern på Storrymningsvägen 10, Dannemora, Uppland juli 1991

Bilden togs i samband med Upplandsmuseets undersökning av Dannemora Gruvor AB inför gruvans nedläggning 31 mars 1992.