Raslastare Tore Norbäck deltar i Vänsterpartiets första maj-demonstration, Slottsbacken, Uppsala maj 1989

Bilden togs i samband med samtidsundersökningen Jord och järn ger liv åt Uppland 1988.

Text på Tore Norbäcks plakat: "Rättvisa åt gruvarbetarna i Dannemora.".