Strejkmöte mellan fackets ombudsmän och gruvarbetare i f. d. matsalen i gruvstugan, Dannmeora Gruvor AB, Dannemora, Uppland september 1988

Bilden togs i samband med samtidsundersökningen Jord och järn ger liv åt Uppland 1988.

Strejkmöte i den f.d. matsalen i gruvstugan. En vild strejk har pågått ett dygn och man har nu ett möte mellan fackliga ombudsmän och arbetare. Strejken gäller rätten till avgångsvederlag. Arbetarna kände sig lurade av fackföreningen.