Sättare Tommy Hellbom övervakar tillverkningen av enkupigt taktegel i maskinhallen, Vittinge Tegelbruks AB, Vittinge socken, Uppland 1986

Bilden togs i samband med en samtidsundersökning av Vittinge Tegelbruks AB 1986- 1987.

Bilden är publicerad i Kerstin Berg, Vittinge tegelbruk. Årsboken Uppland 1992, sid 74, med följande bildtext: "Tegelpressarna arbetar automatiskt. Tommy Hellbom övervakar 'enkupan' i nya maskinhallen.".