På ett spår står vagnar med tegel som skall brännas och på ett annat vagnar med bränt tegel som skall sorteras, Vittinge Tegelbruks AB, Vittinge socken, Uppland 1986

Bilden togs i samband med en samtidsundersökning av Vittinge Tegelbruks AB 1986- 1987.

Bilden är publicerad i Kerstin Berg, Vittinge tegelbruk. Årsboken Uppland 1992, sid 77, med följande bildtext: "På ett sår står vagnar med tegel som skall brännas och på ett annat vagnar med bränt tegel som skall sorteras.".