Bostadshus, Solhem, Oxsätra, Bälinge socken, Uppland 1983

Bostadshus, Solhem, Oxsätra 1:9, Oxsätra, Bälinge socken, Uppland.

Fotografiet taget i samband med kulturhistorisk bebyggelseinventering i Uppsala kommun, Bälinge socken 1983. Inventerare: Ulrich Lange