You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bostads- och affärshus, kvarteret Duvan, Öregrund 1982

Källaren, östra gaveln från väster.

Bilden har tagits i samband med dokumentation av källare samt provschakt inom tomten 29:3 i kvarteret Duvan, Öregrund 1982.

En sentida uppgift nämner i en förteckning ett kloster i Öregrund. Klostret, vars ordenstillhörighet inte uppges, har inte återfunnits i dokument eller i övrig litteratur. Uppgiften har därför betraktats som synnerligen otillförlitlig. Lo…