Lider, Alsta 1:12, Börje socken, Uppland 1983

Lider, Alsta 1:12, Alsta, Börje socken, Uppland.

Fotografiet taget i samband med kulturhistorisk bebyggelseinventering i Uppsala kommun, Börje socken 1983. Inventerare: Ulrich Lange