Före detta bostadshus, Kättinge 1:4, Börje socken, Uppland 1983

Före detta bostadshus, Kättinge 1:4, Kättinge, Börje socken, Uppland.

Fotografiet taget i samband med kulturhistorisk bebyggelseinventering i Uppsala kommun, Börje socken 1983. Inventerare: Ulrich Lange