Bostadshus, Kättinge 1:5, Börje socken, Uppland 1983

Bostadshus, Kättinge 1:5, Kättinge, Börje socken, Uppland.

Fotografiet taget i samband med kulturhistorisk bebyggelseinventering i Uppsala kommun, Börje socken 1983. Inventerare: Ulrich Lange