Bostadshus med ekonomibyggnader, Alsta 4:3, Börje socken, Uppland 1983

Bostadshus med ekonomibyggnader, Alsta 4:3, Alsta, Börje socken, Uppland.

Fotografiet taget i samband med kulturhistorisk bebyggelseinventering i Uppsala kommun, Börje socken 1983. Inventerare: Ulrich Lange