Uthus, Gröndal, Börje socken, Uppland 1983

Uthus, Gröndal, Alsta 4:2, Börje socken, Uppland.

Fotografiet taget i samband med kulturhistorisk bebyggelseinventering i Uppsala kommun, Börje socken 1983. Inventerare: Ulrich Lange