Villa, Lövsta 4:5, Lövstalöt, Bälinge socken, Uppland 1976

Sandåsen 1:1 (Sandåsen) och Lövsta 4:5 (Eneby), Lövstalöt, Bälinge socken, Uppland.

Fotografiet taget i samband med kulturhistorisk bebyggelseinventering i Uppsala kommun, Bälinge socken 1976. Inventerare: Okänd