Vy över by vid fjord och fjäll i Norge, bro över fjorden

Glasplåtarna har tillhört givarens farfar Ruben Liljefors. Ruben Liljefors var bror till Bruno Liljefors och Carl Liljefors.