Arkeologisk utredning, boplatsytan ligger på en svag förhöjning med tydlig kant mot väst, objekt 14, Fullerö, Uppsala 2018

Upplandsmuseet gjorde i oktober 2018 en arkeologisk utredning etapp 2 vid Ekeby och Fullerö i Gamla Uppsala inför planer på ett nytt bostadsområde. Vid utredningen konstaterades två boplatsytor av olika storlek. Av tolv stenfria ytor som preliminärt bedömdes som möjliga boplatslägen påträffades boplatslämningar inom endast en och då i form av en härd. Tre stensättningar och ett röse på tre olika p…