You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk förundersökning, stolphål A214 inom sydvästra ytan snittat, Groaplan, Gamla Uppsala 2018

Upplandsmuseet gjorde i september 2018 en arkeologisk förundersökning vid Groaplan i Gamla Uppsala inför planer på en ombyggnad av Ärnavägen. Vid förundersökningen kunde schakt grävas inom tre ytor. Inom samtliga påträffades boplatslämningar i varierande omfattning. Dessa bör kunna kopplas till sedan tidigare påträffade boplatslämningar vid Storgården och Matsgården (GUM). Dessutom visade sig ytor…