You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk utredning, källargrund 183:1, Fullerö, Uppsala socken, Uppland 2018

Upplandsmuseet gjorde i april 2018 en arkeologisk utredning i Ekeby och Fullerö inför planer på nytt bostadsområde. Inom utredningsområdet var skärvstenshögar och sentida bebyggelse känd sedan tidigare på några platser. Vid utredningen lokaliserades tre möjliga stensättningar, samt tre möjliga boplatslägen utifrån skärvsten eller topografisk belägenhet. Ytterligare elva ytor kan vara potentiella b…