You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk utredning, stolphål A2299 i ytan av lager A2273 i schakt 2171, Häggeby, Skuttunge socken, Uppland 2018

Upplandsmuseet gjorde 2017-18 en arkeologisk utredning vid Häggeby och Vigle i Skuttunge, strax utanför Björklinge, inför att luftledningar ska ersättas med nedgrävda elledningar. På sex platser påträffades fornlämningar i varierande omfattning. Flertalet gällde överplöjda boplatser utan kulturlager. På en plats fanns däremot bevarade mörka kulturlager med rikligt inslag av skärvsten. Dessa kultur…