You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk förundersökning, undersöknung av barngravar NA7, Enåkers kyrka, Enåkers socken, Uppland 2014

I samband med markingrepp i och runt Enåkers kyrka 2014 gjorde Upplandsmuseet arkeologiska schaktningsövervakningar på platsen. I schakten utanför kyrkan påträffades konstruktionsrester som tillhör äldre faser av kyrkans byggnadshistoria. Den invändiga undersökningen omfattade golvet under bänkraderna. Här påträffades gravar och äldre golvlager. Under den norra bänkraden fanns grundmuren till en ä…