You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk utredning. förundersökning och schaktningsövervakning, mur A7 samt kulturlager öster om muren, Viks slott, Balingsta socken, Uppland 2014-2015.

Sammanfattning: Under våren 2014 till sommaren 2015 gjordes omfattande markarbeten på Viks slottsområde. Dessa följdes av arkeolog från Upplandsmuseet. Sammanlagt grävdes 2 km schakt inom ett 100000 m2 stort område. Vid undersökningen påträffades lämningar efter medeltida konstruktioner och kulturlager liksom lämningar efter 1700-1800 talets slottsmiljö.