You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk utredning, härd 245 i schakt 241, Tuna, Tuna socken, Uppland 2017

Utredning etapp 1 och 2 inför planerat bostadsområde inom Tuna 11:20 i Tuna socken. Vitt spridda i olika sökschakt påträffades en härd, en nedgrävning och ett stolphål. De är troligen spår av sporadisk verksamhet eftersom de aktuella ytorna var något låglänt belägna.