You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk schaktningsövervakning, härd A178, Gamla Uppsala, Uppland 2017

Upplandsmuseet avdelning Arkeologi har sommaren 2017genomfört en schaktningsövervakning i Gamla Uppsala. Sammanlagt övervakades cirka 1,5 kilometer schakt, vilka huvudsakligen var 0,4 meter breda och 0,4-1,0 meter djupa. Vid övervakningen påträffades åtta objekt , två stolphål, tre härdar och tre områden med kulturlager vilka bedöndes som förhistoriska. Kol från en härd C14-daterades till tidig ve…