You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk schaktningsövervakning, schakt upp mot fastigheten Gamla Uppsala 74:1, Gamla Uppsala, Uppland 2017

Upplandsmuseet avdelning Arkeologi har sommaren 2017genomfört en schaktningsövervakning i Gamla Uppsala. Sammanlagt övervakades cirka 1,5 kilometer schakt, vilka huvudsakligen var 0,4 meter breda och 0,4-1,0 meter djupa. Vid övervakningen påträffades åtta objekt , två stolphål, tre härdar och tre områden med kulturlager vilka bedöndes som förhistoriska. Kol från en härd C14-daterades till tidig ve…