You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk förundersökning, översikt från undersökningsområdet upp mot gravfältet, Dragby, Björklinge socken, Uppland 2017

I juni 2017 gjordes en förundersökning i anslutning till ett gravfält, Björklinge 10:1. Undersökningen gjordes i syfte att avgränsa gravfältet inför brytande av ny åkermark. Förundersökningen resulterade i att tre nya gravar, i form av stensättningar, samt en härd påträffades.