You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk schaktningsövervakning, vattenledning och osorterat trä, kvarteret Munken, Enköping 2017

Sammanfattning: I maj 2017 gjordes en schaktningsövervakning med anledning av en akut vattenläcka vid Munksundet i Enköping. Schakten, som låg i kvarteren Munken och Hovslagaren, låg båda inom fornlämningen Enköping 26:1 (stadslager). I båda groparna fanns rester av broläggning i form av stockar, grenar och pinnar. Inga föremål som kunde datera rustbäddarna påträffades.