You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk förundersökning, schakt 2, färdiggrävt, kvarteret Läkaren, Enköping 2016

Hösten 2016 gjorde Upplandsmuseets avdelning Arkeologi en förundersökning i kv Läkaren i Enköping. På platsen påträffades fragmentariska spår efter 1700-talets bebyggelse som stått på tomten fram till 1980-talet. Under parkeringsytan närmast Kungsgatan framkom fyra stolphål, troligen tillhörande en konstruktion. Ett av dessa stolphål gav en 14C-datering till 1400-tal. Vid undersökningen omhänderto…